Algemene voorwaarden

Deelname aan KidEvents is geheel op eigen risico. De organisatie van KidEvents is op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade / letsel of ongerief dan ook in de breedste zin. Bij slecht en/of onveilig weer, behoudt de organisatie zich het recht voor de dag te annuleren. Op de tickets geldt geen recht van retour. Verkochte tickets blijven geldig, en er zal gezocht worden naar een alternatieve datum die minstens 14 dagen van te voren wordt gecommuniceerd. Voor het inwinnen van deze informatie bent u zelf verantwoordelijk.

Neem extra (zwem) kleding en handdoek mee. Deelnemers dragen de gehele dag een polsbandje. Dit polsbandje verschaft tevens de toegang op de attracties / spellen enzovoorts. Er is ten alle tijden begeleiding bij de activiteiten en EHBO aanwezig. Regels zijn opgesteld voor uw en onze veiligheid. U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de begeleiding. Indien u deze regels en of aanwijzingen overtreedt, en daarmee uw, onze, of de veiligheid van anderen in gevaar brengt en/of kunt brengen, behoudt de organisatie zich het recht voor u uit te sluiten van verdere deelname. De organisatie kan tijdens de Outdoor Playday foto’s maken. Deze foto’s kunnen door de organisatie voor promotionele doeleinden worden gebruikt (zowel in print, als op digitale en of sociale media zoals internet, facebook en twitter).

Door deelname aan de Outdoor Playday gaat u akkoord met het maken en gebruik van deze foto’s door de organisatie. Als u het niet eens bent met het maken van foto’s en gebruik daarvan door de organisatie, dient u niet deel te nemen aan het evenement. Meer informatie, voorwaarden en meest gestelde vragen, vind u terug op onze website www.kidevents.nl